Việc Giúp Cho Chính Bản Thân Bạn

Bảo vệ tài chánh của bạn
Biết những gì bạn cần phải giải quyết
Giữ gìn sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần của bạn
Dành thời giờ cho cá nhân bạn

Bảo vệ tài chánh của bạn.

 • Tới gặp những cố vấn tài chánh (ở ngân hàng, về những chương mục về hưu …) để chắc rằng bạn nắm quyền làm chủ những khía cạnh tài chánh mà bạn có thể làm chủ được.
 • Bạn có thể lựa chọn cho hoặc không cho những cố vấn tài chánh biết về vấn nạn cờ bạc trong gia đình bạn. Trong một vài trường hợp, việc tiết lộ việc nghiện cờ bạc không phải là điều nên làm.
 • Không cho người đánh bạc có cơ hội lấy tiền hoặc tín dụng của bạn mà bạn có thể kiểm soát được hoặc lấy tiền từ những khoản tài chính chung.
 • Tạo một ngân khoản cho những chi tiêu trong gia đình nhưng không đụng tới số tiền cần có cho những nhu cầu căn bản cần thiết.
 • Đừng gánh những món nợ của người đánh bạc.
 • Gặp những chuyên gia tài chánh để biết bạn có những quyền gì về món nợ của người khác và tìm sự hướng dẫn chuyên nghiệp về mặt tài chánh của bạn.
 • Đừng ký tên vào những giấy tờ bạn không hiểu nếu không có sự hướng dẫn chuyên nghiệp.

Biết những gì bạn cần phải giải quyết.

 • Bạn có thể sẽ giúp cho chính bản thân bạn và người nghiền cờ bạc một cách có hiệu quả hơn nếu bạn tìm kiếm được càng nhiều thông tin về vấn đề cờ bạc càng tốt.
 • Việc hiểu biết thêm cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những vấn đề trong tương lai, khiến bạn có thể tối thiểu hóa ảnh hưởng của vấn nạn cờ bạc cho bản thân hay cho gia đình bạn.

Giữ gìn sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần của bạn.

 • Đừng để người đánh bạc đổ lỗi cho bạn hoặc gây tai hại cho bạn. Sự ngược đãi về thể xác, tinh thần và tài chánh không thể chấp nhận được ở bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng trong trường hợp của vấn nạn cờ bạc, người nhà thường trải qua sự căng thẳng, lo lắng và những khó khăn khác. Hãy nhớ rằng việc bạn giận dữ, thấy bị phản bội hoặc thấy tương lai bấp bênh không phải do lỗi của bạn gây ra, khiến cho hành động bảo vệ cho bản thân và cho gia đình bạn là điều bạn cần phải làm.
 • Việc người trong gia đình của một người nghiền cờ bạc cảm thấy bị cô lập hoặc xấu hổ vì chuyện đã xảy ra là một chuyện bình thường. Điều sỉ nhục trên phương diện xã hội về vấn nạn cờ bạc lúc nào cũng có và điều này có thể ngăn chặn rất nhiều người tìm kiếm sự trợ giúp họ cần có để giải quyết những vấn nạn của họ một cách có hiệu quả.
 • Luôn nhớ trong đầu rằng tình trạng hạnh phúc của bạn cũng quan trọng như của tất cả những người khác trong nhà. Sự an toàn của bạn là ưu tiên số một vì vậy bạn hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để có sự an toàn. Trong những trường hợp quá đáng, điều này cũng có nghĩa là bạn phải gọi cảnh sát hoặc tìm một lối sống khác.

Dành thời giờ cho cá nhân bân bạn.

 • Bạn có thể cảm thấy bị quấn chặt trong cái vấn nạn của người đánh bạc và ảnh hưởng của nó mang đến bản thân bạn và gia đình bạn; và vì vậy bạn trở nên phẩn uất và giận dữ. Điều quan trọng ở đây là có những lúc bạn cần gạt bỏ cái vấn nạn đó ra khỏi đầu óc của bạn để bạn có được niềm hạnh phúc và thời giờ không căng thẳng cho chính bạn.
 • Dành thời gian để tham dự vào những sinh hoạt bạn ưa thích và cho bạn bè. Những việc này sẽ cho bạn khoảng thời gian bạn cần khiến bạn có thể đương đầu với cái khó khăn môät cách tốt hơn.
 • Bất cứ khi nào bạn cảm thấy gặp khó khăn đương đầu với hoàn cảnh, bạn có thể nghĩ đến sự trợ giúp chuyên nghiệp trong việc xử lý vấn đề.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 26 tháng năm, 2008) (Last updated on….)

Trở Lại Phần Trên