Việc Giúp Người Đánh Bạc

Tâm sự với người đánh bạc về chuyện cờ bạc.
Đừng hứa sẽ cho hoặc cho mượn tiền.
Khuyến khích người đó tìm sự giúp đỡ.

Tâm sự với người đánh bạc về chuyện cờ bạc.

  • Chất vấn người đó về chuyện cờ bạc của họ. Nếu bạn nghĩ rằng có vấn đề, việc hỏi thẳng vào vấn đề là phương pháp hay nhất.
  • Nghĩ đến việc bạn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nếu người đó đang gặp vấn đề. Cho họ biết là bạn quan tâm đến họ.
  • Nếu bạn nghĩ vấn đề liên quan tới việc cờ bạc, cho họ biết những gì bạn đã để ý thấy. Hỏi họ cho ý kiến về những gì bạn đã thấy.
  • Tránh gây gỗ và đừng đổ lỗi cho người đó. Làm như vậy sẽ đưa người đánh bạc vào thế thủ và chống lại.
  • Aùp dụng phương pháp tích cực để người đánh bạc cảm nhận được nỗi ưu tư của bạn và hiểu được rằng có những phương cách bạn có thể giúp được.

Đừng hứa sẽ cho hoặc cho mượn tiền.

  • Nó rất khó khăn cho người nhà và bạn bè khi thấy người nghiện cờ bạc gặp khủng khoảng tài chánh. Thế nhưng câu hỏi ở đây là có nên cho hoặc cho mượn tiền trong những trường hợp này không?
  • Các nhà chuyên môn khẳng định rằng”không nên”. Điều này nghe có vẻ như bạn không để ý gì đến người nhà nhưng nó là điều duy nhất bạn có thể làm để nắm chắc rằng người đánh bạc lãnh nhận những hậu quả do việc cờ bạc của họ gây ra. Nếu người đánh bạc được cứu thoát ra khỏi những khó khăn tài chính, họ sẽ không phải đương đầu với vấn nạn này và có thể sẽ tiếp tục đánh bạc, gây thêm những khó khăn cho sau này.
  • Tuy nhiên, bạn có thể khẳng định rõ ràng là bạn sẽ đứng bên cạnh người đánh bạc và sẵn sàng hỗ trợ họ.

Khuyến khích người đó tìm sự giúp đỡ.

  • Những người nghiện cờ bạc thường cần sự khuyến khích để tiếp thu được sự giúp đỡ và hỗ trợ chuyên nghiệp và họ có thể không làm chủ được cái vấn nạn nếu không có sự giúp đỡ.
  • Bạn có thể nói với người đánh bạc về điều này và cung cấp cho họ những thông tin liên lạc cho những dịch vụ hướng dẫn và trợ giúp nơi khu vực bạn ở.

Bạn hãy nhớ rằng ngay cả với những ý định tốt, bạn không thể làm cho người nghiện cờ bạc thôi đánh bạc nếu họ không thấy rằng có vấn đề. Trong trường hợp nghiện cờ bạc, dẫu rằng người nghiện đánh bạc có quyết định từ bỏ việc cờ bạc hoặc tìm sự trợ giúp hay không, điều quan trọng là bạn phải có có những phương cách làm giảm bớt ảnh hưởng của việc nghiện cờ bạc đến bản thân bạn và gia đình.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư, 2008) (Last updated on….)

Trở Lại Phần Trên