Lối Suy Nghĩ Mang Tính Kỳ Diệu

Nói một cách đơn giản, lối suy nghĩ mang tính kỳ diệu ám chỉ đến một niềm tin sai lầm là khi một điều nào đó có ảnh hưởng đến một điều khác nhưng trên thực tế, cả hai điều này không liên quan gì với nhau cả. Thí dụ như một ngày nào đó bạn quên mang theo dù và trời đổ mưa. Bạn nghĩ rằng trời đã mưa vì bạn quên không mang theo dù. Áp dụng lối suy nghĩ chỉ chú đến những gì muốn chú ý, (xem những phần trước) bạn có thể sẽ bắt đầu tin rằng trời sẽ luôn mưa khi bạn quên không mang theo dù.

Lối suy nghĩ mang tính kỳ diệu trong việc cờ bạc xúc tiến cũng tương tự như vậy. Nếu bạn thắng một bàn thắng lớn vào một ngày thứ ba, bạn có thể bắt đầu tin rằng –thứ ba là ngày tốt nhất trong tuần để chơi cờ bạc. Như vậy, bạn đã nối kết hai vấn đề không có liên quan gì với nhau cả. Không có sự nối kết nào giữa thời gian trong ngày hoặc địa điểm của các máy đánh bạc điện tử và cơ hội cho bạn thắng cả. Cơ hội bạn thắng lúc nào cũng như nhau. ( Coi Phần Việc Cờ Bạc Tiến Hành Ra Sao để biết sự diễn giải về tính ngẫu nhiên và tính độc lập của các sự kiện.)

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ sáu, 9 tháng năm , 2008)

Trở Lại Phần Trên