Tầm Mức Của Thói Quen Đánh Bạc

Bản đồ thị bên dưới cho thấy rằng trong lúc việc cờ bạc và việc nghiện cờ bạc bao gồm những môn chơi giống nhau nhưng kinh nghiệm và lối chơi của những người chơi thì lại khác biệt. Để có một nhận thức bạn đứng ở vị trí nào trong tầm mức của thói quen đánh bạc, vào phần Bảng Tính Điểm để thử bài trắc nghiệm.

hông đánh bạc
aùnh baïc cho vui
ghiện đánh bạc

 

Image
Người đánh bài bạc cho vui:

 • có giới hạn về tiền bạc và thời gian
 • có thể trả các số tiền thua lỗ
 • chơi bài để giải trí cùng bạn bè
 • nhận thức được rằng việc bài bạc chỉ là một trò chơi
Người nghiện đánh bài bạc:

 • bất kể thời gian và tiền bạc
 • gặp những khó khăn về mặt tài chánh
 • gặp khó khăn trong vấn đề quan hệ, công việc làm ăn và tinh thần
 • cảm thấy xấu hổ về việc bài bạc
 • lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh bạc
 • mượn tiền để đánh bạc
 • đánh bạc để gỡ lại sự thua lỗ
 • đánh bạc đến khi cạn túi tiền
 • ao ước một cách tuyệt vọng rằng: “Mình đáng thắng. Mình cần phải thắng.”

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư, 2008)

Trở Lại Phần Trên