Niềm Tin Tưởng Vào Việc Gần Thắng: Việc Gần Thắng Không Tính

Một câu nĩi khác thường hay nghe trong việc cờ bạc là: “Tơi chỉ cần ­­__ là tơi thắng rồi” Nĩ cĩ thể chỉ là thêm một số nữa như trong mơn lơtơ (bingo) hoặc một điểm nữa cho đội thể thao nhà, nhưng cái ý ở đây giống nhau:”Tơi gần thắng!” Việc gần thắng cĩ thể rất là hồi hộp (hoặc đơi khi gây bực bội) nhưng hãy nhớ rằng: Trong vấn đề cờ bạc, việc gần thắng thường cĩ nhiều hơn việc thật sự thắng. Thí dụ: cứ mỗi một người trúng độc đắc cả 6 số của mơn sổ số 6/49 thì cĩ đến 250 người chỉ cần thêm một số nữa mà thơi. Nguyên tắc này cũng giống như trong các loại máy kéo và máy đánh cờ bạc điện tử, việc gần thắng lúc nào cũng cĩ nhiều hơn thật sự thắng.

Một số người tin tưởng một cách sai lầm là gần thắng cĩ nghĩa là việc thắng thật sẽ khơng cịn cách xa bao lâu hoặc cơ hội thắng của họ sẽ phải khả quan hơn. Cả hai niềm tin này đều khơng đúng. Trong khi việc gần thắng cĩ tính hồi hộp, nĩ khơng cĩ nghĩa là bạn sắp thắng. Đừng bị đánh lừa để rồi phải bỏ ra tiền nhiều hơn là bạn đã dự tính lúc ban đầu chỉ vì việc bạn gần thắng. Việc gần thắng rốt cục chỉ là khơng trúng và thường chẳng thắng được đồng nào.

Được cập nhật hố lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 2 tháng tư , 2008)

Trở Lại Phần Trên