Tại Sao Trang Web Này Được Thực Hiện

Trang web này cung ứng cho người đọc những dữ kiện chính xác về vấn đề cờ bạc.
Cơ quan Addictions Foundation of Manitoba (AFM) đã dựng nên trang này không nhằm mục đích để cổ vũ hay chống lại việc đánh bạc mà để giúp người đọc có được những sự chọn lựa chính đáng về vấn đề cờ bạc.

Nếu bạn là người đánh bài hay chỉ muốn biết thêm về những hình thức cờ bạc phổ thông nhất hoặc về việc cờ bạc diễn tiến ra sao, những trang web này sẽ cung ứng cho bạn nhiều nguồn thông tin đáng giá về vấn đề đó.

Nếu bạn biết một người nào đó có vấn đề với việc cờ bạc, những trang web này sẽ cung cấp cho bạn nhiều tài liệu và phương kế hữu dụng. Bạïn sẽ học được rằng với một sự hỗ trợ đúng cách thức, một sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề cờ bạc, và một dự tính chắc chắn, thì bản thân cá nhân và gia đình của những người đã từng bị thiệt hại vì vấn đề cờ bạc vẫn có thể đưa đời sống của họ trở về con đường chân chính như xưa.

Không thừa nhận

Những trang web này chỉ cung ứng thông tin và tài liệu phổ thông mà thôi chứ không nhắm vào mục đích thay thế cho những lời hướng dẫn chuyên nghiệp. Mọi cố gắng đã được thực hiện để các thông tin này được sự chính xác khi đăng lên. Cơ quan Addictions Foundation of Manitoba không chịu trách nhiệm và cũng có thể sẽ không có cùng quan điểm với những nguồn tin đã được cung cấp bởi những trang web khác được kết hợp (linked) với trang chính này.

afm_logo

Được chính thức công nhận bởi Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)