Tính Độc Lập Của Các Sự Kiện

Image

Một quan niệm khác gần gũi với tính ngẫu nhiên là tính độc lập của các sự kiện. Điều này có nghĩa là những gì đã xảy ra về trước không có bất cứ một ảnh hưởng gì đến cái sắp xảy ra kế tiếp.

Thí dụ như:

  • Mỗi lần bàn rulê được quay, kết quả hiện ra sẽ hoàn toàn độc lập với tất cả những lần quay trước, bất kể số hay màu nào đã hiện ra.
  • Mỗi lần nút chơi trên các máy đánh bạc điện tử được bấm vào, kết quả vòng quay hoàn toàn độc lập với tất cả những lần bấm trước đó.

Thí Dụ Của Việc Thẩy Đồng Tiền Cắc

Image

Chúng ta có thể dùng cái thí dụ của việc thẩy đồng tiền sấp ngửa để hiểu rõ thêm về tính độc lập này. Nếu bạn tung đồng tiền cắc lên 10 lần và cứ mỗi lần đồng tiền lại lật lên mặt ngửa, vào lần thẩy thứ mười một, xác suất để mặt ngửa lại lật lên vẫn là 50-50. Đồng tiền không thể nhớ được những lần tung về trước, và những lần thẩy trước sẽ không có ảnh hưởng gì đến những lần thẩy ở hiện tại và trong tương lai.

Có một sự tưởng tượng chung trong vấn đề cờ bạc được gọi là “lối ngụy biện của kẻ đánh bài”, niềm tin đó là nếu một kết quả (hoặc một con số) nào đó lâu rồi đã không hiện lên thì nó sẽ sắp hiện lên (hoặc có nhiều cơ hội hiện lên hơn trứơc). Rất nhiều người không nhận thức được rằng, trong hầu hết mọi trường hợp, kết quả của các môn cờ bạc đều mang tính độc lập với nhau. Vì vậy, trong mỗi lần chơi, cái cơ hội mỗi kết quả có thể xảy ra sẽ không thay đổi và vẫn ngang bằng nhau như mọi ván trứơc. Thí dụ như nếu viên bi đã rơi vào màu đỏ10 lần liên tiếp trong một bàn rulê, có người tin rằng trong vòng quay kế tiếp, viên bi sẽ rơi vào số màu đen. Dĩ nhiên – cũng như trong việc thảy đồng tiền cắc- màu đen không nhất thiết phải hiện lên. Những vòng quay trước không có ảnh hưởng gì đến những vòng quay hiện tại hoặc sau này.

Sư ïNgoại Lệ Về Quan Điểm Của Tính Độc Lập Của Các Sự Kiện.

Có một số môn cờ bạc (coi phần Năng Khiếu Có Giúp Gì Không?) mà kết quả của ván bài trước có thể có ảnh hưởng phần nào đó đến ván bài kế tiếp. Môn xì dzách là một thí dụ cụ thể: một khi một lá bài đã được chia, lá bài đó chỉ được chia lại sau khi ván đã chấm dứt và bộ bài đưọc xóc lại. Tay bài trước có thể có ảnh hưởng đến tay bài hiện tại hoặc tay bài sau đó. Tìm hiểu thêm trong phần nói về Xì dzách.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 4 tháng sáu, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên