Sự Đối Nghịch Giữa Tính Bất Kiên Định Ngắn Hạn và Tính Có Thể Tiên Đoán Dài Hạn

Chúng ta đãø nói về tính ngẫu nhiên, tính độc lập của những việc xảy ra, lợi thế nhà cái và kết luận rằng vì có những yếu tố kể trên qua một thời gian chắc chắn sẽ mang tiền đến cho sòng bài. Dù rằng người chơi vẫn có thể thắng cho mỗi lần đặt tiền, các sòng bài biết rằng người chơi có thể thắng trong một khoảng thời gian ngắn -vì có tính bất kiên định ngắn hạn- nhưng nếu họ tiếp tục chơi, càng ngày kết quả toàn bộ -vì tính tích lũy- sẽ càng đưa đến sự thua lỗ -vì có tính có thể tiên đoán dài hạn.

Coi kỹ lại bảng đồ thị dưới đây cho thấy xác suất của việc ăn thua khi đặt tiền chơi rulê (bàn quay chỉ có một số zero).

Như bạn đã thấy, người chơi có thể thắng sau một vòng quay hoặc ngay cả sau 100 lần quay (thời gian ngồi chơi khoảng 2 tới 3 tiếng). Sau 1000 lần quay, cứ 5 người chơi thì may ra chỉ có 1 người thắng. Sau 10,000 lần quay, cứ 100 người chơi lại chưa có đến 1 người thắng.

Trong việc cờ bạc, tính bất kiên định ngắn hạn nghĩa là bạn lúc nào cũng có cơ hội thắng hoặc thua trong mỗi lần đặt. Tính tiên đoán dài hạn nghĩa là qua thời gian, điều chắc chắn đưa đến là bạn sẽ thua lỗ vì có lợi điểm của nhà cái.

Vấn đề ở đây là người chơi khó có thể nhìn thấy kết quả của việc cờ bạc qua thời gian lâu dài – hầu hết những người chơi cờ bạc chỉ nghĩ đến những gì đang xảy ra cho họ vào thời điểm đó. Đây chính là nguyên do tại sao việc ghi chú lại sinh hoạt cờ bạc lâu dài của bạn là một việc nên làm. Qua đó, bạn có thể nhìn lại thời giờ và tiền bạc bạn đã dùng và rồi quyết định được rằng đây có phải là điều bạn muốn tiếp tục hay không.

Định Luật Số Lớn

Tương tự với tính có thể tiên đoán dài hạn là một khái niệm toán học khác được gọi là Định Luật Những Số Lớn. Trong việc cờ bạc, định nghĩa căn bản của khái niệm này là, qua một thời gian dài, kết quả tích lũy sẽ từ từ đưa đến mức quân bằng lâu dài của môn cờ bạc đó. Thí dụ nếu như bạn liên tiếp thẩy đồng bạc cắc ngày đêm không ngừng, kết quả tích lũy sẽ đưa đến mức 50% đồng tiền lật ngửa và 50% đồng tiền lật sấp mặc dù rằng trong mỗi lần đồng tiền thảy, tính ngẫu nhiên và độc lập với những lần thảy khác sẽ luôn có trong đó.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 21 tháng tư, 2008)

Trở Lại Phần Trên