Các Yếu Tố Đáng Nguy Hiểm Cho Việc Nghiện Cờ Bạc

Tại sao một số người đi vào việc nghiện cờ bạc mà những người khác lại không bị? Đã có nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà chuyên môn và họ không có được một sự đồng ý chung về những nguyên do gây ra và yếu tố liên quan đến việc nghiện cờ bạc. Tuy nhiên, có một số yếu tố chung thường tìm thấy được từ những người nghiện cờ bạc.

ImageViệc có những yếu tố đáng nguy này không có nghĩa là bạn đã nghiện cờ bạc nhưng nó có nghĩa là cái nguy hiểm của bạn sẽ cao hơn so với những người không có những mối nguy hiểm này. Coi lại mục phía dưới để xem phần nào dính dáng tới bạn. Nếu có, việc nhận thức được rằng bạn có những yếu tố đáng nguy này có thể giúp bạn nhìn lại một cách thận trọng hơn về thói quen đánh bạc của bạn và tránh được những vấn nạn trong tương lai.

  • Sự hiểu lầm về cách thức xúc tiến của việc cờ bạc, nhất là sự hiểu lầm về những sự kiện mang tính ngẫu nhiên và niềm tin cho rằng sự kiên gan sẽ mang lại tiền bạc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có yếu tố đáng nguy này, bạn hãy coi lại phần Việc Cờ Bạc Thực Sự Tiến Hành Ra Sao và Aûnh Hưởng Tâm Lý Trong Việc Cờ Bạc.
  • Thắng liền những bàn thắng lớn. Một lần nữa coi lại phần Việc Cờ Bạc Thực Sự Tiến Hành Ra Sao và Aûnh Hưởng Tâm Lý Trong Việc Cờ Bạc.
  • Tâm trạng hoang mang (thí dụ như trong quá khứ có vấn đề với việc suy nhược tinh thần, lo âu).
  • Uống rượu và/hoặc dùng các chất thuốc khác bừa bãi.
  • Có cha mẹ nghiện cờ bạc (xuất thân từ một gia đình có cha/mẹ hoặc cả hai đều có vấn đề với việc cờ bạc).
  • Có khuynh hướng bốc đồng.
  • Mang tính cạnh tranh.
  • Là một thanh niên trẻ.
  • Là một trong những thành phần có lợi tức thấp.

Danh mục ở trên tương đối ngắn – có thể cũng còn có những yếu tố đáng nguy khác nữa. Những cuộc nghiên cứu khác đang được thực hiện và rồi trong tương lai, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những yếu tố đáng nguy này. Chúng ta càng biết nhiều về việc cờ bạc, chúng ta sẽø lại càng làm chủ được đời sống chúng ta hơn. Thỉnh thoảng, bạn nên vào lại trang web này để biết thêm về việc cờ bạc và những vấn đề liên quan.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ sáu, 9 tháng năm, 2008) (Last updated on….)

Trở Lại Phần Trên