Việc Đánh Bạc Và Gia Đình Việc Cờ Bạc Có Aûnh Hưởng Gì Tới Bạn Không?

Bạn có bao giờ đứng trong trường hợp mà bạn cảm thấy rằng đã lâu rồi có chuyện gì đó không đúng với một người trong nhà? Bạn có lẽ cũng đã thử tìm ra vấn đề nhưng không chắc nó là gì. Bất cứ khi nào bạn chất vấn người nhà về những nỗi ưu tư của bạn, người đó luôn có câu giải thích. Vì bạn tin tưởng và yêu thương người đó, bạn tin vào những lời giải thích của họ cho dù rằng nó nghe không hợp lý chút nào.

Có thể là người nhà của bạn đang có vấn đề với việc cờ bạc. Những người đánh bạc có thể giữ kín việc cờ bạc của họ bằng một hoặc nhiều cách sau đây:

  • Nói dối về cách dùng tiền và thời giờ.
  • Kiểm soát tất cả tài chánh trong gia đình.
  • Chuyển thư đến chỗ làm hoặc hộp thư ở bưu điện.
  • Xin tín dụng ngân hàng dưới tên của họ.
  • Giả mạo chữ ký để mượn tiền xài hay mượn tiền mua nhà.

Nếu bạn nghi ngờ việc cờ bạc là nguyên do, bạn có lý do chính đáng thực hiện những biện pháp cụ thể để có thể nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng hơn. Nếu bạn không làm gì cả, bạn và mọi người trong gia đình có thể: bị thiệt hại dữ dội về mặt tài chánh, trở nên lo lắng cho tương lai, thấy cô đơn và lạc lõng, thấy giận dữ và phẫn uất về việc bị phản bội, và trở nên cau có vô hy vọng.

Việc có những biện pháp cụ thể sẽ giúp bạn quyết định được những gì phải làm. Phần kế tiếp sẽ gợi ý cho bạn những gì bạn cần phải làm.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư, 2008) (Last updated on….)

Trở Lại Phần Trên