Đừng Dính Vào Việc Đuổi Theo

Một hình thức riêng biệt của sự bị mắc kẹt tron vòng cạm bẫy mà một số những người đánh bạc đã phải khổ sở đương đầu với là sự thúc giục theo đuổi việc thua lỗ của họ. Chạy theo sự thua lỗ mang một ý nghĩa đơn giản là cố lấy lại tiền đã mất bằng cách dính vào vòng đỏ đen nhiều hơn nữa – tạo nên một vòng luẩn quẩn khó có thể thoát ra được. Luôn nhớ rằng, việc cờ bạc chỉ là một trong những hình thức giải trí tốn kém – cách nghĩ đó là phương pháp hữu hiệu nhất để tránh sự thúc giục đuổi theo số tiền đã bị thua.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 9 tháng tư , 2008)

Trở Lại Phần Trên