Lớp Huấn Luyện Cờ Bạc Có Trách Nhiệm Cho Những Người Bán Vé Số

Mục Đích của Lớp Huấn Luyện Thực Tập

Lớp huấn luyện này, cùng với sự hợp tác của cơ quan Manitoba Lotteries Corporation, sẽ giúp những người bán vé số có kiến thức cao hơn về việc cờ bạc có trách nhiệm và vấn nạn cờ bạc.

Khóa Học Này Dành Cho Ai

Manitoba Lotteries Corporation đòi hỏi những người làm việc tại những địa điểm bán vé số quy định phải lấy lớp huấn luyện này.

Nội Dung Của Khóa Học

Lớp huấn luyện 90 phút này bao gồm:

  • phương cách các loại vé số tiến hành, nhất là về những khái niệm của “tính ngẫu nhiên” và “lợi thế nhà cái”.
  • niềm tin hoang đường thông thường trong các loại vé số.
  • những dấu hiệu báo trước cho việc nghiện cờ bạc.
  • nguồn trợ giúp có sẵn cho những người đang gặp vấn đề với việc đánh bạc.
  • giúp những người bán vé số làm quen với tập sách nhỏ “Lottery Player Information“vừa được phát hành bởi cơ quan Manitoba Lotteries Corporation, có sẵn và miễn phí ở các địa điểm bán vé số.

Học phí

Không có

Đăng ký

Muốn đăng ký liền và biết địa điểm gần nhất xin bấm vào đây.

Hoặc liên lạc:

Ở Winnipeg 204-944-6368
Ở Thompson 204-677-7300
Ở Brandon 204-729-3838
Ở Dauphin 204-622-2021

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ ba, 2 tháng mười hai, 2008) (Last updated ………..)

Trở Lại Phần Trên