Việc Aên Tiền Nhà Cái Không Thể Tiên Đoán Được: Tìm Hiểu Để Biết Bạn Có Thể Bị Aûnh Hưởng Như Thế Nào

Sự củng cố tỷ lệ biến đổi (variable ratio reinforcement) nghe có vẻ giống như những từ ngữ mầu mè của môn tâm lý học, nhưng ý nghĩa của nó thật đơn giản – bạn không bao giờ biết được khi nào bạn sẽ thắng bạc, khiến cho việc ăn tiền nhà cái không thể nào đoán được. Dĩ nhiên, việc có thể thắng là một chuyện hấp dẫn. Việc biết rằng cứ mỗi lần chơi lại có cơ hội thắng làm cho việc nghỉ đánh bạc trở thành điều rất khó làm. Rất nhiều người đánh bạc bị dính vào một khuôn mẫu của câu nói lập đi lập lại là “ Chỉ năm phút nữa thôi” nhưng rồi cũng không thể rời sòng bài được. Một trong những phương cách có hiệu quả nhất để tránh cái cạm bẫy này là phải ấn định giới hạn khoảng thời gian và tiền bạc trước khi chơi. Để tiền dư và thẻ tín dụng ngân hàng ở nhà.

Những kết quả ngắn hạn của việc cờ bạc luôn luôn không thể nào đoán được. Cách hay nhất có thể tiên đoán được là ấn định giới hạn khoảng thời gian và số tiền bạc người chơi cho phép mình dùng trong ngày hôm đó trước khi chơi và giữ những ấn định này.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư , 2008)

Trở Lại Phần Trên