Dịch Vụ Hướng Dẫn

Những người dân cư ngụ trong tỉnh bang Manitoba nếu có những băn khoăn về việc cờ bạc của chính họ,ï của một người trong gia đình hay của bạn bè có thể dùng những dịch vụ có sẵn và miễn phí sau đây:

Dịch Vụ Định Hướng Cho Vấn Nạn Cờ Bạc (Orientation to Problem Gambling Services)

Buổi họp nhóm hằng tuần này dành cho những người đang gặp vấn đề do chính việc cờ bạc của họ và cũng cho những người đang gặp vấn đề vì việc cờ bạc của người khác. Một cố vấn của văn phòng AFM cung ứng thông tin và giải thích những sự trợ giúp có sẵn để ngăn chặn sự thiệt hại thêm trong đời sống mọi người do việc bài bạc gây ra.

Hướng Dẫn Cá Nhân ((Individual Counselling)

Dịch vụ miễn phí và kín đáo cho từng cá nhân này dành cho những người đang gặp vấn đề do chính việc cờ bạc của họ và cũng cho những người đang gặp vấn đề vì việc cờ bạc của người khác. Hướng dẫn viên đã được huấn luyện sẽ có mặt Thứ hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều.

Nhóm Phục Hồi Từ Việc Đánh Bạc (Gambling Rehabilitation Group)

Dành cho những người đã làm việc với hướng dẫn viên của họ một thời gian. Chường trình tám tuần này được tổ chức mỗi tuần một tối tại trụ sở AFM nhằm cung ứng tư vấn và trợ giúp để có một đời sống không dính dáng đến cờ bạc.

Nhóm Duy Trì Bảo Dưỡng (Continuing Care Group)

Những buổi gặp gỡ này không ngừng mang đến cho những người đã hoàn tất chương trình phục hồi đánh bạc tám tuần hoặc chương trình nội trú sự trợ giúp cần thiết. Nhóm họp hằng tuần với hướng dẫn viên.

Hướng Dẫn Qua Điện Thoại (Telephone Counselling)

Việc hướng dẫn qua điện thoại dành cho những ai không thể gặp hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên làm giờ hẹn trên điện thoại và gởi sách học và các tờ bài tập đến những tham dự viên.

Chương Trình Nội Trú Cho Vấn Nạn Cờ Bạc (Residential Problem Gambling Program)

Cơ Quan Bài Trừ Nghiện Ngập Manitoba (AFM ) có chương trình nội trú 14 ngày cho cả nam lẫn nữ. Chương trình này được tổ chức ở Parkwood Treatment Center tại thành phố Brandon dành cho những người nghiện cờ bạc sinh sống ở bất cứ nơi nào trong tỉnh bang.

Để có thể có được những dịch vụ và chương trình vừa nêu trên, xin vui lòng gọi Đường Dây Trợ Giúp miễn phí trong tỉnh bang Manitoba 1-800-463-1554. Nếu người gọi cần thông dịch, xin thông báo cho nhân viên của Đường Dây Trợ Giúp biết ngôn ngữ nào bạn cần.

Để có thêm thông tin về Chương Trình Nghiện Ngập Cờ Bạc của AFM hay những chương trình và dịch vụ khác của Cơ Quan Bài Trừ Nghiện Ngập Manitoba, xin bấm vào đây.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên