Mga Kagamitang Pang-Edukasyon Para I-download

Mga Kagamitang Pang-Edukasyon Para I-download

Gambling Behaviour Self- Study WorkbookIto ay isang self-help o pantulong sa sariling workbook para sa mga taong gusto nang tumigil o bawasan ang pagsusugal (sa English lamang)

Preparing for Change

Isang handbook sa pagsusugal (nasusulat din sa EnglishFrenchChinese,VietnameseFilipino at Laotian)

One-Month At- Glance Log Sheet

Isang -pahinang log sheet na tumutulong sa mga manunugal na masubaybayan ang kanilang nagagasta sa pagsusugal (nasusulat din saEnglishFrenchSimplified ChineseTraditional Chinese at Filipino).