Huwag Mahuling Naghahabol

Huwag Mahuling Naghahabol

Ang isang klase ng pagkabitag o entrapment na pinaglalabanan ng ibang mga manunugal ay ang udyok na maghabol ng kanilang mga natalo. Ang simpleng ibig sabihin ng maghabol ng mga natalo ay pagpipilit na mabawi ang perang natalo na, sa pamamagitan ng lalong pagpapatuloy magsugal. Sa kasamaang-palad, ang paghahabol ay karaniwang nagreresulta sa lalong maraming pagkatalo- na lalong napupunta sa patuloy na paghahabol- lumilikha ng masamang paulit-ulit na prosesong mahirap itigil. Tandaang tratuhin ang sugal tulad ng iba pang klase ng libangan na pagkakagastahan ng pera- ito ang isa sa pinakamabuting paraan para maiwasang maghabol ng mga natalo.