Mga Pantulong na Resources

Mga Pantulong na Resources

Sa Manitoba, kung may mga tanong ka tungkol sa pagsusugal mo, nangangailangan ng tulong o asistensiya na makontrol ang situasyon mo sa pagsusugal, o gusto mo lang matuto pa tungkol sa sugal at iba pang kaugnay na mga isyu, malawak ang mga libre at confidential na programa at mga serbisyo na kaloob ng Addictions Foundation of Manitoba.

Download at mga Links