Introduksiyon

intro
Intro
0:58
randomness
Walang Katiyakang Resulta
2:09
non-wins
Hindi Panalo
1:58
myths
Mga Karaniwang Maling Paniwala
2:15