Paniwala sa “Magic” na Takbo ng Isip

Paniwala sa “Magic” na Takbo ng Isip

Sa simpleng salita, ang paniwala sa “magic” na takbo ng isip ay isang maling paniwala na ang isang bagay ay may impluwensiya sa iba pang bagay, gayong ang totoo, ang dalawa ay walang kaugnayan. Narito ang halimbawa ng takbo ng pag-iisip na ganito: nalimutang dalhin ang payong mo isang araw at biglang umulan, ang palagay mo ay ikaw ang dahilan kung bakit umulan dahil nalimutan mong dalhin ang payong mo. Sa paggamit ng “pinipiling pansinin” (tingnan sa itaas), baka mag-umpisa ka nang maniwalang “laging umuulan” pang nalilimutan mong dalhin ang payong mo.Ang paniwala sa “magic” na takbo ng isip ay gumagana rin sa pagsusugal. Kung nanalo ka ng malaking premyo sa araw ng Martes, baka mag-umpisa kang maniwala na Martes ang pinakabuwenas na araw para ka magsugal. Sa paggawa nito, gumagawa ka ng kaugnayan o koneksiyon sa dalawang pangyayaring walang kaugnayan sa isa’t isa. Walang koneksiyon ang mga oras sa isang araw o lokasyon ng VLTs at ang mga tsansa mong manalo. Ang mga tsansa mong manalo ay laging pareho.  (Tingnan ang How Gambling Works o Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pagsusugal  para mabasa ang diskusyon tungkol sa walang katiyakang  mga resulta ng laro at kawalang-kaugnayan ng mga pangyayari).