Hindi Mahuhulaang mga Pagbibigay ng Panalo: Pag-aralan Kung Paano Ka Maaaring Maapektuhan

Hindi Mahuhulaang mga Pagbibigay ng Panalo: Pag-aralan Kung Paano Ka Maaaring Maapektuhan

Ang variable ratio reinforcement ay parang isang eleganteng terminolohiya sa sikolohiya, nguni’t ang ibig sabihin nito ay simple- hindi mo alam kung kailan ka mananalo sa sugal, kaya hindi mahuhulaan kung kailan magbibigay ng mga panalo sa mga laro. Siyempre, ang posibilidad na mananalo ay lubhang nakakaganyak. Ang kaalamang bawa’t paglalaro ay nagbibigay sa iyo ng isa pang tsansa para manalo ang nagpapahirap kung minsan sa iyo na tumigil. Maraming mga manunugal ang hindi makaahon sa pag-uulit na pagsasabi sa kanilang sarili ng, “Limang minuto na lamang,” nguni’t hindi makaalis-alis. Ang isang paraan para maiwasan ang bitag na ito ay magtaan ng pera at oras na gugugulin sa pagsusugal bago magsimula, at iwan ang ekstrang pera at mga bank cards sa bahay.Ang mga panandaliang panahong resulta sa pagsusugal ay palaging hindi mahuhulaan. Para magkaroon ng isang bagay na may katiyakan, magtaan ng guguguling pera at oras ng paglalaro bago magsimulang magsugal, at mahigpit na sundin ito.