Ang Pang-akit ng Pagsusugal: Ano ang Ibig Sabihin ng Pagsusugal sa Iba’t Ibang Tao

Ang Pang-akit ng Pagsusugal: Ano ang Ibig Sabihin ng Pagsusugal sa Iba’t Ibang Tao

Maaaring ang magustuhan ng ibang tao ay ang aspektong sosyal ng paglalaro ng mga baraha sa isang  mesa kasama ng mga kaibigan nila, ang iba naman ay pinipiling mag-relax sa paglalaro ng slot machine o VLT. Para sa iba, ang emosyonal na sigabo pag nananalo ay nakakaganyak.  Pag ito ay sinamahan pa ng perang papremyo, ang gantimpalang emosyonal ay lalong nagiging makabuluhan.Kasama sa mga karaniwang dahilang ibinibigay ng mga tao kung bakit  sila nagsusugal ay ang  manalo ng pera, para masayahan, dahil kapana-panabik o nakakalibang. Ang pagsusugal ay pagtakas din sa mga alalahanin sa araw-araw. Kahit paminsan-minsang malimutan mo ang mga problema mo ay maaaring mabuti sa kalusugan- titiyakin lamang na ang pinili mong gawin para makalimot sa mga problema ay hindi magbibigay ng mas marami pang problema. Ang pagsusugal, lalo na ang sugal sa mga makina, ay maaaring magbigay ng makapangyarihang pagtakas sa mga problema: hindi mahirap na hindi mapansin ang pagdaraan ng mga oras at paggasta ng malaking pera. Hindi pambihira ang makita ang mga tao sa harap ng makina na naglalaro ng di-mabilang na mga oras nang hindi tumatayo, kahit para kumain. Para  maiwasan itong mangyari sa iyo, mabuting ideya na may nakalaan kang oras at pera bago ka  magsimulang maglaro, kumuha ng mga regular na “breaks” o pagtigil muna sa pagsusugal at ipagbigay-alam sa mga tao kung paano ka makokontak kung kailangan.