Mga Kadahilanang Nagreresulta sa Problemang Pagsusugal

Mga Kadahilanang Nagreresulta sa Problemang Pagsusugal

Bakit ang ibang tao ay nagkakaroon ng mga problema sa pagsusugal at ang iba ay hindi? Marami ang mga pagtatalo ng mga eksperto, at hindi lahat ay nagkakasundo tungkol sa mga dahilan at iba pang mga kaugnay na factors na may kinalaman dito. Tila mayroon ngang mga risk factors o mga kadahilanang nagreresulta sa problemang pagsusugal na karaniwang naoobserbahan sa mga may problema. ImageHindi ibig sabihing magkakaroon ka ng problema sa pagsusugal mo pag may isa kang risk factor o kadahilanang maaaring magresulta sa problemang pagsusugal. Nguni’t ang ibig ngang sabihin ay mas may peligro kang magkaroon ng problema kaysa sa mga walang mga risk factors o mga kadahilanang magreresulta sa problemang pagsusugal. Tingnan sa listahan sa ibaba kung may risk factor ka at kung alam mong mayroon, matutulungan kang suriin ang mga gawi mo sa pagsusugal para maiwasan ang mga problema sa hinaharap.

 • Ang di- pagkaunawa tungkol sa mga dapat malaman sa pagsusugal, lalo na ang di- pagkaunawa sa mga walang katiyakang mga pangyayari at ang paniwalang pag nagtiyaga ka at hindi tumigil ay mananalo ka.
  Kung palagay mo ay nasa iyo ang risk factor na ito ay tingnan mo sa site na ito ang sumusunod: How Gambling Really Works o Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pagsusugal  Gambling Psychology 101 o Sikolohiya sa Pagsusugal 101
 • Malalaking panalo sa simula. Muling tingnan ang How Gambling Really Works Mga Dapat Malaman Tungkol sa Pagsusugal Gambling Psychology 101 o Sikolohiya sa Pagsusugal 101.
 • Mga mood disorders o mga diprensiya sa pag-iiba-iba ng emosyon o mood (kung may historya ng depresyon o anxiety o matinding kaba, halimbawa).
 • Mga disorders o diprensiyang may kinalaman sa alkohol at/ o abuso sa paggamit ng droga (substance abuse)
 • Problemang pagsusugal ng magulang (mula sa pamilyang ang isa o dalawang magulang ay may problema sa pagsusugal).
 • Padalus-dalos o hindi pinag-iisipang mga desisyon
 • Pagiging kompetitibo o mahilig makipagpaligsahan
 • Pagiging lalaking nasa hustong edad at may kabataan
 • Nabibilang sa mas mababang antas ng income o kinukunan ng ikabubuhay

Ang listahan sa itaas ay masasabing maikli-malamang na marami pang mga ibang risk factors na hindi naisama rito. Marami pang mga pag-aaral na ginagawa, at magkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkaintindi sa mga risk factors na ito sa hinaharap. Mas malawak ang kaalaman natin tungkol sa pagsusugal, mas may kontrol tayo sa sarili nating situasyon. Paminsan-minsan ay tingnan ang website na ito para matuto pa tungkol sa pagsusugal at iba pang mga kaugnay na isyu.