Lawak ng mga Gawi sa Pagsusugal

Lawak ng mga Gawi sa Pagsusugal

Ang chart sa ibaba ay nagpapakita , na bagama’t magkatulad ang mga gawain o activities sa pagsusugal at problemang pagsusugal, ang mga karanasan at mga gawi ng mga nagsusugal ay magkakaiba. Para magkaideya kung nasaan ka sa lawak ng mga gawi sa pagsusugal, pumunta sa Get Your Score o Kunin ang Antas Mo at subuking sagutin ang mga tanong sa quiz.

Hindi Nagsusugal

Pagsusugal Para Maglibang

Problemang Pagsusugal

Image

Mga Nagsusugal Para Maglibang:

 • Hindi lumalagpas sa itinakdang badyet (pera at oras)
 • Kayang magpatalo ng pera
 • Naglalaro para maglibang kasama ng mga kaibigan
 • Nauunawaang ang pagsusugal ay isa lamang laro
Mga Problemang Manunugal:

 • lumalagpas sa mga limit (oras at pera)
 • nagkakaroon ng mga  problemang pinansiyal
 • nakaranas ng mga problema sa relasyon sa iba, sa trabaho o sa pag-iiba-ba ng moods.
 • ikinahihiya ang pagsusugal nila
 • laging pagsusugal ang nasa isip
 • nangungutang ng pera para isugal
 • nagsusugal para mabawi ang mga natalong pera
 • nagsusugal hanggang maubos na lahat ang pera
 • Desperado na: “Dapat namang manalo ako, kailangan kong manalo.”