Ano ang Lamang ng Bangka?

ImageAng terminong “Lamang ng Bangka” ay tumutukoy sa lamang na perang minamantena ng mga operator ng pasugal para makasigurong ang bangka ay laging gumaganansiya. Ang lamang ng bangka sa mga laro, na karaniwang ibinibigay bilang isang porsiyento, ay maaaring may kaliitan ( kulang ng 1% para sa mga naglalaro ng blackjack na gumagamit ng pangunahing stratehiya o basic strategy o may kalakihan (mga 25% para sa ibang mga dagdag na pusta). Ang mga bilang na ito ay kumakatawan sa average o pangkaraniwan o katamtamang halaga ng lahat mga pustang matatalo sa mga manlalaro sa pangmatagalang panahon o long term. Tandaan, sa pagsusugal, kahit ano ay maaaring mangyari sa panandaliang panahon o short term. Ang mga konsepto ng lamang ng bangka
(house advantage) at Balik sa Naglalaro o Return to Player ay laging kinakarkula nang pangmatagalan

Paano Nakukuha ang Lamang ng Bangka o House Advantage?

Naiintindihan ng karamihan sa mga tao na ang bangka ay may lamang sa lahat ng mga larong pinalalakad nito, nguni’t kung paano nakukuha ang lamang ng bangka ay hindi gaanong naiintindihan ng mga manlalaro. Nakukuha ng bangka ang lamang nito sa ilang iba’t ibang paraan.

Mga Patakaran o Tuntunin ng Laro: Lahat ng klase ng sugal ay may mga tuntunin o patakarang sinusunod tungkol sa lahat ng aspekto ng laro, kasama na ang kung paano lalaruin ito, anong mga equipment ang gagamitin at kung kailan nangyayari ang pagpusta o pagtaya. Kung baga, ang mga tuntunin ang siyang laro Ang mga tuntunin ay tumutulong din sa paglikha ng lamang ng bangka. Halimbawa, may isang tuntunin sa blackjack na nagsasabing pag parehong “bust”‘ o nakakuha ng lagpas sa 21 ang dealer at naglalaro, talo pa rin ang naglalaro.

True odds vs. payoff odds: o Tunay na Tsansa ng Bigay na Panalo laban sa Naka-set na Tsansa ng Bigay na Panalo : Ang lamang ng bangka ay madalas na nakukuha sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga tsansang panalo na mas mababa ang bigay kaysa sa mga tunay na tsansa ng panalo. Ang roulette ang isang magandang halimbawa nito. Sa Manitoba, ang roulette wheels ay may 37 slots na may numero (1 hanggang 36, at 0 ). Kaya ang true odds o mga tunay na tsansang mapipili ang tamang numero sa pamamagitan ng isa lamang na taya ay 36 sa 1 (36 na mga talo sa bawa’t isang panalo) Gayon pa man, sa payoff odds o naka-set na mga tsansa ng bigay na panalo, ang tsansang mapili ang tamang numero ay 35 sa 1, maliit nang kaunti sa true odds o mga tunay na tsansa ng bigay na panalo. Ang difference na ito sa pagitan ng true odds at payoff odds ay may resultang 2.7% na lamang ng bangka- sa kalaunan, ang mga naglalaro ay matatalo ng mga katamtamang 2.7% sa lahat ng mga itinaya nilang pera.

  • Bigyang-pansin: Ang American roulette wheels ay may 38 slots na may numerong 1 hanggang 36, 0 at 00

Ang iba pang mga karaniwang laro na mas mababa ang naka-set na payoff odds kaysa sa true odds ay ang mini-baccarat, blackjack, Pai Gow poker, Let it Ride, three card poker at Caribbean poker.

Bigyang-pansin: Ang kabuuang halagang ipinusta sa laro ang pinagkukunan ng lamang ng bangka, hindi lamang ang panimulang perang dala sa umpisa ng laro. Maraming mga nagsusugal ang patuloy na itinataya ang mga pera nilang napanalunan, mga chips o credits, kaya nga’t habang lumalaki ang kabuuang halaga ng kanilang itinaya ay lumalaki rin ang perang pagkukunan ng lamang ng bangka.

Lamang ng Bangka sa mga Slots at VLTs

ImageSa ngayon, ang pinakakaraniwang klase ng sugal sa mga casino ay ang mga slot machines. Ang slots at VLTs ay mga klase ng sugal na ang pangkalahatang payoff odds ay naka-set nang mas mababa sa true odds. Ang terminolohiyang madalas gamitin ng mga operators ng sugal pag ang pinag-uusapan ay lamang ng bangka sa slots at VLTs ay theoretical hold.

Teoretikang Lamang ng Bangka o Theoretical Hold :
Ang dahilan kung bakit ang hold o lamang ng bangka ay tinatawag na ” theoretical o teoretikal ” ay dahil sa ito ay ibinase sa pangmahabang panahong statistical probablilities o probabilidad na batay sa mga statistika. Ang mga resulta ng bawa’t isang laro ay walang katiyakan at walang kaugnayan sa kahit alin pang ibang laro, nguni’t sa kalaunan, ang mga pangkalahatang resulta ay mapapapunta tungo sa inaasahang theoretical hold o teoretikang lamang ng bangka. Basahin ang seksiyon ng ang Short Term Volatility o Panandaliang Panahong Madaling Mawawala vs Long Term Predictability o Pangmahabang Panahong Mahuhulaan Kung Ano Ang Mangyayari, para marami ka pang matutuhan tungkol sa bagay na ito.

Ano ang Magiging Katuturan Nito Para sa Pangkaraniwang Manunugal?

Ang kahit sinong nagsusugal ay makakaranas ng ilang pagkakataong mananalo sila, na mangyayari nang hindi inaasahan at hindi alam kung kailan. At siyempre, sa pagitan ng mga panalong ito ay nariyan ang mga pagkatalo. Ang iyong netong mga resulta ay magiging paiba-iba, mapataas, mapababa (tingnan ang graph sa ibaba), nguni’t ang pangkalahatang takbo nito ay malamang na pababa.

Isang Halimbawa ng 50 Oras ng Paglalaro ng Video Poker

Image

  • Ang itim na linya ang mga resulta ng manlalaro: ang linya ay pataas para sa panalo at pababa pag talo.
  • Ang linyang padausdos na pababa ay nagpapakita ng  theoretical hold o teoretikang lamang ng bangka over time o sa patuloy na paglalaro ( ang mga inaasahang katamtamang mga resulta).

Bigyang-pansin na may mga pagkakataong mas mababa sa katamtaman o below average at sa ibang pagkakataon ay mas mataas sa katamtaman o above the average ang resulta ng manlalaro.

  • Ang pahalang na linyang kulay dalandan sa itaas ay ang puntong nakakabawi ang naglalaro, hindi nananalo at hindi rin natatalo.
  • Ang malaking biglang bugsong pataas o large spike sa malapit sa kalagitnaan ng graph ay nagpapakita ng panalong royal flush.

Linya Pag Nakakabawi Ang Naglalaro

Ang graph ay nagpapakita ng maraming importanteng konsepto sa pagsusugal. Una, ang iregular na patulis na linyang pababa ay nagpapakita kung ano ang nangyayari sa pera ng naglalaro. Sa isang sulyap, malinaw na makikitang ang pangkalahatang takbo ng linya ay pababa. Ang lamang ng bangka sa halos lahat ng klase ng sugal ang nagbibigay ng katiyakan na ang mga nagsusugal ang matatalo ng pera sa kalaunan. Ang pababang takbo ng linya ay mag-iiba-iba depende sa laki ng lamang ng bangka.

Ang pangalawang mapapansin mo ay ang pag-iiba-iba ng itsura ng linya habang tumatakbo itong pababa. May mga ilang puntong may biglang bugsong pataas ( may maliliit, ang iba’y malalaki) na kumakatawan sa mga panalo ng naglalaro. Natural, ang mga bugsong pababa ang kumakatawan sa mga pagkatalo. Ang mga talo ay halos laging mas madalas sa mga panalo kaya ang pababang takbo ng linya ay graduwal, o paunti-unti.

Ang graph ay nagpapakita rin ng konsepto ng variable ratio enforcement na sa sugal, ang ibig sabihin ay walang katiyakan kung kailan mangyayari ang mga pananalo. May mga manunugal na ang natatandaan ay ang mga panalo nila at winawalang-bahala ang mga pagkakataong natalo sila- tinatawag natin itong selective recall o pinipiling maalala. Para may malaman pa tungkol dito at sa mga ibang paraan kung paanong may papel na ginagampanan ang sikolohiya sa pagsusugal, basahin ang seksiyon tungkol dito sa Gambling Psychology 101 o Sikolohiya sa Pagsusugal 101.

Para makita ang iba pang mga halimbawa ng mga resulta ng matagalang paglalaro o long term play, subukin ang aming video poker simulator:

Maglaro ng WINVLT

Makikita mo sa graph na sa panandaliang panahon, palaging posible ang mga panalo, nguni’t sa kalaunan, lalong nagiging mas lalaki ang mga insidente ng pagkatalo kaysa pananalo.
Tingnan ang aming Cost of Play Chart o chart na nagpapakita ng kung magkano ang nagagasta mo sa paglalaro, para sa detalyeng listahan ng mga lamang ng bangka sa mga laro sa Manitoba.

Bumalik sa Tuktok