Việc Nhìn Thấy Muộn Trong Vấn Đề Cờ Bạc: Hữu Ích hay Đánh Lừa?

“Biết vậy tôi đặt vào con số này!” Nếu bạn đã từng nghe câu nói này (hoặc chính bạn cũng đã nghĩ đến) thì bạn đã hiểu được điều nhìn thấy muộn trong việc đánh bạc có ý nghĩa gì. Sau khi việc xảy ra, lúc đó thật dễ dàng để biết rằng đáng lẽ bạn nên đặt tiền vào chỗ nào. Đáng tiếc là hầu hết mọi hình thức cờ bạc đều mang tính ngẫu nhiên và độc lập, vì vậy những gì đã xảy ra không giúp được gì trong việc tiên đoán cho những gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Một hình thức phổ thông khác của việc nhìn thấy muộn trong việc cờ bạc được diễn tiến như sau: “Đáng lẽ tôi nên nghỉ chơi khi tôi thắng được $ __ trước khi tôi bắt đầu thua – lần sau tôi sẽ làm như vậy”. Dĩ nhiên nó thật dễ dàng để nhìn lại một giai đoạn đánh bạc nào đó, lựa một thời điểm khi bạn thắng nhiều nhất và nói “Tôi nên nghỉ chơi ngay sau lúc đó”. Đáng tiếc thay, bạn không có cách nào biết được lúc nào bạn thắng nhiều nhất – cho đến khi sau này nhìn lại. Thay vì cố nhìn lại, điều tốt hơn là bạn hãy dự tính cho những gì phải làm trước và quyết định rằng khoảng thời gian và số tiền bạc bạn có thể bỏ ra cho mỗi lần chơi là bao nhiêu và không tăng thêm những con số đó bất kể bạn thắng hay thua.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư , 2008)

Trở Lại Phần Trên