Các Khóa Học và Lớp Huấn Luyện

Bạn có thể học những khóa học dưới đây miễn phí. Bấm vào phần diễn giải của mỗi khóa học để biết thêm chi tiết. Các khóa học và lớp huấn luyện thực tập cần phải đăng ký một tuần trước khi lớp bắt đầu.

Để đăng ký và biết thêm tin tức về những khóa học và dịch vụ khác tại AFM, xin vui lòng liên lạc với văn phòng AFM (coi phía dưới)

Ở Winnipeg 204-944-6368
Ở Brandon 204-729-3838
Ở Thompson 204-677-7300
afm.mb.ca

Dành Cho Những Người Thường Đánh Bạc Tại Sòng Bài

Trở Lại Sòng Bài (Casino Re-entry)

Dành Cho Những Người Bán Vé Số và Nhân Viên Tại Những Địa Điểm Có Máy Đánh Bài Điện Tử

Lớp Huấn Luyện Cờ Bạc Có Trách Nhiệm Cho Những Người Bán Vé Số (Lottery RetailerResponsible Gaming Training)

Chương Trình Trợ Giúp Người Nghiệïn Cờ Bạc ở Manitoba (Manitoba Problem Gambling Customer Assistance Program) dành cho nhân viên tại các địa điểm có máy đánh bài điện tử (VLT).

Dành Cho Những Người Trợ Giúp Chuyên Nghiệp

Lớp Huấn Luyện Phòng Ngừa và Phục Hồi Vấn Nạn Cờ Bạc (Training in the Prevention and Rehabilitation of Problem Gambling)
Ngày giờ cho các lớp huấn luyện trong năm 2009 sẽ được thông báo sau. Xin liên lạc trực tiếp với AFM để biết thêm tin tức.

Trở Lại Phần Trên